Ανάλυση Cookies του Ιστοτόπου: www.technicaltextiles.gr
Τοποθεσία του Εξυπηρετητή: Γερμανία
Cookies στο σύνολο: 9

 

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ: Απαραίτητα – Tεχνικά Cookies (4)
Τα απαραίτητα cookies βοηθούν στη χρήση ενός ιστότοπου, ενεργοποιώντας βασικές λειτουργίες όπως η πλοήγηση στη σελίδα και η πρόσβαση σε ασφαλείς περιοχές της ιστοσελίδας. Ο ιστότοπος δεν μπορεί να λειτουργήσει σωστά χωρίς αυτά τα cookies.

Όνομα Cookie                             Προμηθευτής Τύπος Διάρκεια Τα δεδομένα αποστέλλονται Περιγραφή σκοπού του cookie
rc::a gstatic.com HTML Επίμονο Η.Π.Α. Χρησιμοποιείται για να διακρίνει αν ο χρήστης είναι άνθρωπος ή ρομπότ. Είναι βασικό για την ιστοσελίδα προκειμένου να δημιουργεί έγκυρες αναφορές σχετικά με την χρήση της.
rc::c gstatic.com HTML Συνεδρία Η.Π.Α. Χρησιμοποιείται για να διακρίνει αν ο χρήστης είναι άνθρωπος ή ρομπότ.
wc_cart_hash_# technicaltextiles.gr HTML Επίμονο Γερμανία Ακατάταχτο
wc_fragments_# technicaltextiles.gr HTML Συνεδρία Γερμανία Ακατάταχτο

 

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ: Προτιμήσεις (1)
Τα Cookies προτιμήσεων επιτρέπουν σε έναν ιστότοπο να θυμάται πληροφορίες που αλλάζουν τον τρόπο συμπεριφοράς ή εμφάνισης του ιστότοπου. Όπως, για παράδειγμα, τη γλώσσα που προτιμάτε ή την περιοχή στην οποία βρίσκεστε.

Όνομα Cookie                             Προμηθευτής Τύπος Διάρκεια Τα δεδομένα αποστέλλονται Περιγραφή σκοπού του cookie
wp-wpml_current_language technicaltextiles.gr HTTP Συνεδρία Γερμανία_Μπλοκάρεται μέχρι να το αποδεχθεί ο χρήστης: Όχι Καθορίζει τον κωδικό χώρας που υπολογίζεται με βάση τη διεύθυνση IP του χρήστη. Χρησιμοποιείται για τον προσδιορισμό της γλώσσας που πρέπει να χρησιμοποιείται για τον επισκέπτη.

 

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ: Cookies Στατιστικής Ανάλυσης (3)
Τα cookies στατιστικής ανάλυσης βοηθούν τους ιδιοκτήτες της ιστοσελίδας να καταλάβουν πώς διαδρούν οι επισκέπτες με την ιστοσελίδας συλλέγοντας και αποστέλλοντας ανώνυμες πληροφορίες.

Όνομα Cookie                             Προμηθευτής Τύπος Διάρκεια Τα δεδομένα αποστέλλονται Περιγραφή σκοπού του cookie
_ga technicaltextiles.gr HTTP 2 χρόνια Η.Π.Α._Μπλοκάρεται μέχρι να το αποδεχθεί ο χρήστης: Όχι Καταγράφει μία μοναδική ID που χρησιμεύει στη δημιουργία στατιστικών δεδομένων για τη χρήση του ιστοτόπου από τον επισκέπτη.
_gat technicaltextiles.gr HTTP 1 ημέρα Η.Π.Α._Μπλοκάρεται μέχρι να το αποδεχθεί ο χρήστης: Όχι Χρησιμοποιείται από την Google Analytics για να ελέγξει  το ρυθμό εισροής αιτημάτων
_gid technicaltextiles.gr HTTP 1 ημέρα Η.Π.Α._Μπλοκάρεται μέχρι να το αποδεχθεί ο χρήστης: Όχι Καταχωρεί μία μοναδική ID που χρησιμεύει για την καταγραφή στατιστικών δεδομένων σε σχέση με το πώς ο επισκέπτης  χρησιμοποιεί τον ιστότοπο.

 


ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ: Ακατάταχτα Cookies (1)
Τα ακατάταχτα – μη ταξινομημένα – cookies είναι cookies που είμαστε στη διαδικασία ταξινόμησης, μαζί και με τους παρόχους των μεμονωμένων cookies.

Όνομα Cookie                             Προμηθευτής Τύπος Διάρκεια Τα δεδομένα αποστέλλονται Περιγραφή σκοπού του cookie
td googletagmanager.com Pixel Συνεδρία Η.Π.Α. Ακατάταχτο